ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στην INTELECTA λαμβάνουμε υπ’όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας και μετά από ενδελεχή μελέτη και συναργασία με την ιδιοκτησία σας προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις.

Τα φαρμακεία στις μέρες μας έρχονται πολύ συχνά αντιμέτωπα με την απειλή μικροκλοπών αλλά πολλές φορές και με ένοπλες ληστείες.

Έτσι η ολοκληρωμένη και καθολική προστασία ενός φαρμακείου καθίσταται απαραίτητη.

 Σε αυτό συνηγορούν και οι εξής παράγοντες:

  • Το ωράριο και οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα φαρμακεία
  • Η ύπαρξη αποθέματος εντός του φαρμακείου
  • Η μεγάλη αξία τόσο των φαρμακευτικών όσο και των παραφαρμακευτικών προϊόντων

Εξασφαλίστε την προστασία του φαρμακείου σας μέσω της τοποθέτησης ενός εγκεκριμένου, επώνυμου Συστήματος Συναγερμού σε συνδυασμό με Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης (CCTV) για να έχετε πλήρη κάλυψη των αναγκών της επιχειρησής σας.

Η εταιρία μας σας προσφέρει και υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης τόσο του Συναγερμού όσο και του Συστήματος Παρακολούθησης, για να έχετε την ασφάλεια και τον έλεγχο της επιχείρησής σας στα χέρια σας ανά πάσα στιγμή.

Δείτε αναλυτικά πληροφορίες για τα Συστήματα Συναγερμού ,τα Συστήματα Παρακολούθησης και την Απομακρυσμένη Διαχείριση των Συστημάτων Ασφαλείας που σας παρέχει η εταιρία μας.