ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑΣ

Η απομακρυσμένη πρόσβαση-διαχείριση ενός συστήματος ασφαλείας προσφέρει όχι μόνο ενημέρωση για ένα περιστατικό εισβολής στον προσωπικό χώρο του ιδιοκτήτη, αλλά και απομακρυσμένο έλεγχο του συνόλου του συστήματος, όπως για παράδειγμα την όπλιση ή αφόπλιση του συναγερμού μέσω απομακρυσμένης τηλεφωνικής συσκευής και τον έλεγχο του χώρου μέσω της απομακρυσμένης πρόσβασης στις κάμερες παρακολούθησης για να έχετε τον πλήρη έλεγχο του τι συμβαίνει στον χώρο σας ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο.

Η INTELECTA σας προσφέρει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω Smartphone, Tablet ή Υπολογιστή:

Του Συναγερμού σας με δυνατότητα:

-Όπλισης/Αφόπλισης μέσω Smartphone

-Ελέγχου των ηλεκτρικών συσκευών

-Άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση παραβίασης

-Ελέγχου του ποιός εισέρχεται ή εξέρχεται από τον χώρο

Του συστήματος παρακολούθησης-καμερών με δυνατότητα:

-Καταγραφής βίντεο/ήχου

-Λήψης φωτογραφιών ή βίντεο μέσω live streaming

-Αποθήκευσης στο κινητό

-Ελέγχου κατάστασης εμπορευμάτων σε κατάστημα ή αποθήκες

-Ελέγχου του περιμετρικού χώρου

-Επιτήρηση του εσωτερικού χώρου

♦Και όλες αυτές οι λειτουργίες με καθαρό ήχο και εικόνα High Definition (HD)♦

*Η μελέτη και η εγκατάσταση όλων των Συστημάτων Ασφαλείας γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς που διαθέτουν ειδική άδεια Πιστοποιημένου Τεχνικού από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.