Από την 1 Νοεμβριου 2011 η ΝΕΑ Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι η μόνη δήλωση που δέχεται η ΔΕΗ.

Η εταιρία Intelecta αναλαμβάνει την έκδοση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) καθώς διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάσταση σας. 
Η εταιρία μας θα επισκεφθεί τον χώρο σας δωρεάν και αφού πραγματοποιήσει: μετρήσεις με την βοήθεια του ειδικού οργάνου για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, δοκιμές και οπτικό έλεγχο θα σας χορηγήσει τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν ελλείψεις η κακοτεχνίες στην ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση προχωράμε σε συνεννόηση με τον πελάτη σε απαραίτητες τροποποιήσεις για την έκδοση του νέου πιστοποιητικού. 
 
Η ΝΕΑ ΥΔΕ (νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη) αποτελείται από:
 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δυο πρότυπα)

 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

 • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων... επίσης και θερμοστατών.

 Η ΝΕΑ ΥΔΕ (νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ) δίδεται για τον αρχικό έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε:
 • Νέες παροχές

 και για τον Επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε:
 • Κατοικίες (Αλλαγή ονόματος λογαριασμού) πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια

 • Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά πρέπει να επανελέγχονται κάθε 7 χρόνια.

 • Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι με εύφλεκτα υλικά πρέπει να επανελέγχονται κάθε 2 χρόνια.

 • Χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού πρέπει να επανελέγχονται κάθε 1 χρόνο.

 • Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) πρέπει να επανελέγχονται κάθε ένα χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης τους, πριν από την επανασύνδεση.