Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εξαρχής σχεδίαση, δημιουργία και κατασκευή αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης.

Με τα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης σας δίνεται η δυνατότητα:

  • Να διαχειριστείτε το προσωπικό σας ορίζοντας περιοχές εισόδου
  • Να ελέγχετε το ωράριο εισόδου-εξόδου του προσωπικού σας

Επιπλέον, το σύστημα ελέγχου πρόσβασης μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα συναγερμού σας.