Πυρανίχνευση

Η Πυρανίχνευση απότελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες ασφάλειας, τόσο σε μια οικία όσο και σε μια επιχείρηση. Η Πυρανίχνευση προλαμβάνει. Λειτουργεί, δηλαδή, προληπτικά και ειδοποιεί έγκαιρα σε περίπτωση ανίχνευσης φωτιάς, καπνού ή κάποιου άλλου αερίου.

Μετά από ενδελεχή μελέτη της εγκατάστασης και του χώρου που επιθυμείτε να προστατεύσετε, οι τεχνικοί μας σας προτείνουν τους κατάλληλους ανιχνευτές και δίνεται ιδιαίτερη βάση στην ποιότητα καθώς και στην αξιοπιστία των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση.

Η πλήρης εγκατάσταση περιλαμβάνει την απαραίτητη για το σύστημα καλωδίωση, τοποθέτηση του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης και των ανιχνευτών καθώς και εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας.

Με το τέλος της εγκατάστασης γίνονται από τους τεχνικούς οι απαραίτητες δοκιμές, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η σωστή και αδιάκοπη λειτουργία του συστήματος. Επιπλέον, οι τεχνικοί μας σας προσφέρουν μια βασική εκπαίδευση έτσι ώστε να μπορείτε οι ίδιοι να χειρίζεστε ορθά και να συντηρείτε το Σύστημα Πυρανίχνευσης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η εταιρία μας σχεδιάζει και εγκαθιστά Συστήματα Πυρανίχνευσης που έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων έτσι ώστε να έχετε άμεση ενημέρωση και προστασία 24 ώρες το 24ωρο.