Δομημένη Καλωδίωση

Η δομημένη καλωδίωση ασχολείται κυρίως με τον τρόπο που εγκαθίστανται τα μέσα μετάδοσης που θα χρειαστούν για να συνδεθούν δικτυακές συσκευές σε κτίρια ενώ αποτελεί την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Η εταιρεία μας πάντα με στόχο το οικονομικό σας συμφέρον και την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη αναλαμβάνει τη δομημένη καλωδίωση ενός ευέλικτου συστήματος δικτύου υπολογιστών με τη δυνατότητα αλλαγής θέσεων εργασίας καθώς και την επέκτασή τους. 

Η δομημένη καλωδίωση μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρους καταστημάτων, γραφείων αλλά και σε μεγάλες οικίες οι οποίες έχουν την ανάγκη εσωτερικού δικτύου data ή τηλεφωνίας. Με την εφαρμογή της δομημένης καλωδίωσης ο χώρος σας αποκτά ευελιξία σε αλλαγές θέσεων εργασίας αλλά και σε αύξηση των αναγκών για επικοινωνία. 

Η Intelecta με τους πλέον εξειδικευμένους τεχνικούς της σας παρέχει αξιόπιστες λύσεις δομημένης καλωδίωσης.