Ηλεκτρομηχανολογική / Ηλεκτρονική εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης διαβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας

Ηλεκτρομηχανολογική / Ηλεκτρονική εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης διαβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας

Πλήρης Ηλεκτρομηχανολογική / Ηλεκτρονική εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης διαβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

H INTELECTA ανέλαβε την στήριξη , καλωδίωση , τερματισμό και προγραμματισμό του συστήματος παρακολούθησης διαβάσεων χρησιμοποιώντας τα πλέον πιστοποιημένα υλικά για την φύση της ανάθεσης και τερματίζοντάς τα με την εμπειρία της INTELECTA.