Η Intelecta αναλαμβάνει την δημιουργία,εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων παντός τύπου.